Åleruse fundet i Malmø i 2006

Lokalhistorisk arkiv i Ans har fået foræret en tro kopi af en 7.500 år gammel åleruse, som er fundet under en tunneludgravning i Malmø i 2006.

Det er Anna Mortensen fra Duelundgård i Kjellerup, som har flettet rusen i pil,.                       Til forside

  

Ålerusen på fundstedet   

På billedet ses fundstedet. I betragtning af at ålerusen er af organisk materiale, er den usædvanglig velbevaret. 

Åleruser i pil kendes fra stenalderen, og har været brugt helt op i 1900-tallet. De har højst sandsynligt været brugt i Gudenåsystemet.

Når rusen blev gjort klar, lagde man madding og en tung sten ind i rusen. Den tragtformede inderruse blev bundet falst inden i den store ruse, 

og fiskeriet efter ål kunne begynde.

Den rekonstruerede åleruse ses i baggrunden

Rusen blev præsenteret på arkivets generalforsamling den 17. februar 2010 og ses her i baggrunden.