ANS BY                                                              Til forside
   
                                 Ans by
                                                                                        Ans set fra luften ca. 1950


I jubilæumsskriftet "Ans gennem tiderne" kan man læse følgende;

Så mvidt man har kunnet finde frem til, er Ans nævnt første gang i "Kong Valdemars Jordebog", en samling latinske
optegnelser fra ca. 1230 - 60 og senere ses Ans i 1399 benævnt "ANSZE, og dette navn er bibeholdt, idet man i
1483 ser  navnet  ANSSE Marck.
I 1608 findes benævnelsen AHNS og i 1688 ANSSE, hvorefter man  i 1844 finder navnet ANS BYE.
En overgang hed byen  for at undgå postale forvekslinger ANS BRO, men denne betgnelse blev senere igen til ANS BY.

Navnet ANS kan ikke udledes af noget bestemt, men måske stammer det fra  et gammeldags ANÆS , sammensat
af "A"  i å og "NÆS" af et næs, idet Ans ligger ved en bæk, der udmunder i Gudenåen umiddelbart ved byen , men
hvordan navnet ANSCE fremkommer kan man ikkke give nogen forklaring på.

A. Bergmann.