Ans kirkeAns kirke
Ans kirke                                                                                       

Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt, som de gamle  landsbykirker.
Med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst og tårn mod nord holder alle sammenligninger op.

Skibet i Ans kirke er da også opført som missionshus i 1935 med henblik på et senere kirkebyggeri.
Dette kom igang  i 1954 hvor tårnet blev bygget på en plads, hvor det kan ses næsten lige meget fra hvilken side
man kommer. Det er forsynet med  en kobberbeklædt løgformet kuppel med en vejrhane på toppen.
Kor og apsis er opført i 1957 ogt 1. søndag i advent 1958 blev kirken indviet. Kirkerummet er lyst med få udsmykninger .
I apsis ses en mosaikrude, der forestiller Jesus og de tolv apostle ved nadverbordet . Dåbsfadet  er fra 1575 og har tilhørt
Grønbæk  kirke. I kirkens venstre side hænger et krusifiks, udskåret af en mølleaksel fra Skævlund mølle.
Altersølv med tilbehør er skænket enten af lokale beboere, lokale foreninger eller personer med tidligere tilknytning
til sognet. Den syvarmede lysestage er ret enestående, da den er lavest  på midten for at passe ind i helhedsbilledet  af
alterpartiet. De to store stager er skænket af Anna Jessen ( Olaf Jessens enke ). Ligeledes er lysekronerne skænket til kirken.

Præstestolen og stole i koret er ligesom alt andet træskærerarbejde i kirken udført af snedker Ejner Jørgensen, Ans.
Det to meter høje kristuskrusifiks på den nordre væg er også hans værk .
Ejner Jørgensen havde møbelforretning og snedkeri i Ans fra 1926-43, men bevarede sin tilknytning til by og egn, hvilket
både Grønbæk og Ans har nydt godt af. Kirkens orgel er fra 1993, leveret af  Marcussen & Søn.
På væggen ved indgangsdøren er indmuret en sandstenstavle, der bærer følgende indskrift:

                                                                        Til minde om Christian Jessen og
                                                                         Hustru Doris Jessen f. Eye som var
                                                                         Præstefolk  her fra 1895 til 1907, er dette
                                                                         Hus bygget i 1935 af Menighederne
                                                                         i Grønbæk og Svostrup Sogne samt af
                                                                                    Præsteparrets Børn.

Svostrup og Grønbæk  sogne hørte sammen under et pastorat, indtil der skete en pastoralomlægtning i 1937. Grønbækpræsten
havde således kun en kirke at betjene indtil den nye kirke i Ans blev taget i brug.

VÅBENHUS OG PULPITUR.
Til venstre i våbenhuset er der en opgang til et pulpitur, hvor orglet er opbygget. Desuden er her  også  30-40 siddepladser, dog
med et dårligt udsyn, hvilket kompenseres med et TV apparat.
I våbenhusets højre side er der et kombineret personale- og dåbsværelse, samt trappe til tårnet. En brochureholder udskåret som
tårnets spir er udført af Niels Kjærgaard, Ans.
Både skib, kor, pulpitur og våbenhus har mørkbejdset bjælkeloft.
På kirkegårdens sydlige del blev et nyt elipseformet afsnit omkranset af et dige taget i brug i 2005.
Kirken er åbent daglig kl. 8-17.

Håndværkere:
Missionshus 1935: Murer .Dahl. Tømrer ukendt
Tårn: 1954 Murer Vilh. Nielsen, Tømrer/ snedker: Edv. Pedersen. EL: S. Eskildsen. Maler: Viggo Pedersen. Alle Ans.
Blik: Gaarsted, Silkeborg.

KOR/APSIS: 1957-58.
Murer: Vilh. Nielsen. Tømrer: Jens Kirkegaard. Snedker: Edv. Pedersen. Maler: Arnold Sørensen. EL: S. Eskildsen. Alle Ans.
Blik: Hermansen, Rødkjærsbro.

Erik Moeslund.                                                                                                                                  Til forside