ARKÆOLOGI  I  ANS.                        Til forside
  
                                      Stenøkser
Interessen for at kende vor forhistorie er stærkt stigende, og selv om vi på vor egn ikke har de helt store arkæologiske fund
er der stadig mulighed for at finde stenredskaber fra stenalderen, hvor der uden tvivl har boet mennesker ved Gudenåens
bredder  og i bakkerne i Gudenådalen.
De forrige generationer af landmænd gik jo bag ploven og havde god tid til at holde øje med hvad der dukkede op i  plovfuren.
De havde også sans for at gemme tingene. Hvem har ikke set en eller flere stenøkser i vindueskarmen?  Også andre end landmænd
kan tænkes at være i besiddelse af samlinger eller fund .
Redskaberne på billedet stammer fra løsfund på gårde i Braarup og i Grønbæk.