Foran mål         Klar til kamp     Målnet

                                              MålFODBOLD I ANS.

                                                                                           Bag mål

Fodbold har altid spillet en stor rolle i vort lille saamfund.  Klubben hed AGF - Ans Gymnastikforening, men trods navnet var det
fodbold, der var hovedsagen.  Foreningen er stiftet 16. februar 1931 , men forinden var der  Ans Boldklub, som udelukkende spillede
fodbold . De to foreninger blev sammensluttet  i 1935 med Johannes Petersen som formand. Kontingentet var 2 kr. årligt fror aktive og
50 øre for passive.

     Fodboldhold sommerfest         Erhardsen og Knudsen
 Snedker Jørgensen, mekaniker Demstrup, barber Knudsen, Ander Bilgrav,  ? ? Sigvald Kromand, Michael Bach                                                                       Sadelmager Knudsen (bag smed Erhardsen)
                      Hus & Hjem-Jensen, slagter Overgaard, Søren Holck, slagter Vestergaard                                                                                                 Smed Erhardsen (med bolden)
                                                            (Ca. 1935)                                                                                                                      De øvrige spillere er fra Bjerringbro  (ca. 1920)


Klubben spillede i B - rækken og kæmpede i mange år for at rykke op i A - rækken. Det lykkedes endelig i  1948,
hvor min generation var grundstammen de følgende 8-10 år, og højdepunktet ubetunget  var i 1956, hvor vi blev jyllandsmestre i serie 3.

                                                     A-holdet 1951                                                       Jyllandsmestrene 1956
                                                          
               A-holdet                  Jyllandsmestrene
           Kjeld Hansen, Bent Kristoffersen, Poul Verner Sørensen,  Jens Verner Knudsen, Orla Gellekrog                         Kjeld Hansen, Jens Verner Kndsen, Poul Verner Sørensen, Poul Dahl Knud Jørgensen
                            Poul Dahl                       Kristian Holck                       Verner Frandsen                                                           Peter Bent Jensen        Kaj Kristensen           Verner Frandsen
                            Kaj Kristensen                 Bent Kirkegaard                     Vagn Knudsen                                                              Knud Sørensen          Bent Kirkegaard          Vagn Knudsen
               
Vi havde da allerede spillet sammen som drenge og juniorhold, så vi kendte hinandens stærke og svage sider fantastisk godt. Udover  at
vi havde  et godt sammenhold, havde vi også viljen til at vinde, og det var den afgørende  grund til vi nåede så langt.
Desuden havde vi allerede i drengeårene et stort publikum, selvfølgelig vore forældre, men også andre af byens borgere fulgte med os, når
vi havde udekampe. På det tidspunkt var vi med i Viborg oplandsturnering og vandt pokalen to år i træk. Begge gange spillede vi  i finalen
mod Stoholm, hvor man var lige så tossede med fodbold, som i Ans . Især forældrene var meget ophidsede, når det ikke gik så godt. Vi fik
en skideballe i  pausen, men Stoholm-drengene fik lussinger når de havde spillet dårligt..
Da vi blev 15-16 år var vi jo for gamle til juniorholdet og for unge til senioholdet. Man var desuden bange for, at vi skulle blive skadede ved
"knokkelfodbold" i B-rækken . Nogle af os forsøgte  at spille i Viborg eller Silkeborg på ynglingeholdet, men uden succes. Vi kunne simpelthen
ikke trives i en stor klub, hvor vi blev betragtet som bonderøve fra Ans.
Endelig kunne vi komme på seniorholdet, og kunne året efter i 1948 rykke op i A-rækken, og nu kom nogle gode år med fine resultater.
Vi blev kredsvindere i 1955. I forårsturneringen vandt vi alle 10 kampe med 46 mål mod 21.:   Bjerringbro- Ans 1-4, Ans - Ulstrup 5-1
Faarvang - Ans 3-7, Ans Hammershøj 4-2, Ans Hinnerup 4-2, Kjellerup- Ans 0-4, Korsholm- Ans 1-4, Ans Rødkjærsbro 10-0 og Ans Langaa 4-2-

Vejen til Jyllandsmesterskabet gik over: Silkeborg - Ans 4 -5, Skals - Ans 4-5, Præstbro- Ans 5-2, Varde - Ans 3-4,  og endelig finalen i Faarup,
 hvor vi vandt over Fjerritslev 3-0.
Da vi vendte hjem til Ans, fik vi en strålende modtagelse med stor fest på Ans Kro. Som præmie vi  et sæt blå- og hvidstribede trøjer - helt gratis!
Til  lejligheden var der lavet følgende sang:
                                                                 Mel.: Vær velkommen Englands Sønner

                                                                    Se i Ans der er det glade Fodboldhold,
                                                                    som forstaar at mingelere med en Bold,
                                                                    naar det gaar i Marken summer
                                                                    det af glade Publikummer
                                                                    fra den ældste til den mindste lille Trold

                                                                    Helt alene det til Fodboldholdet staar
                                                                    hvorhen  Søndagsturen med Familien gaar,
                                                                    Kingo, Frandsen, Anna Knudsen
                                                                    i Privatbil og med Bussen,
                                                                    er i Spidsen  hen hvor Fodboldkampen staar.

                                                                    Hvem er ikke vakse naar der skal spilles Bold,
                                                                    nær og fjern fra samles vores Fodboldhold
                                                                    helt fra Samsø paa sin "Ræser",
                                                                    kom Knud Sørensen  saa det hvæser,
                                                                    Er paa Banen førend Knallerten er kold.

                                                                    Militæret helt fra Padborg rykker ud,
                                                                    Knudsen kommer gerne paa det mindste Bud,
                                                                    Ja Jens Verner gerne stryger,
                                                                    Lørdagsballet saa han ryger,
                                                                    frisk i Marken opsat paa et brandgodt Skud.

                                                                    Sergent Knudsen ogsaa kom i Kongens Klær
                                                                    bedre kendt som vores Vagn Barber.
                                                                    Lillemor i Germ han vented ,
                                                                     der Tilladelsen han hented,
                                                                     førend glad han ind paa  Fodsboldbanen træèr.

                                                                     Selvom Skipper er i  Karup saom Soldat,
                                                                     er det derfor ikke ganske givet  at,
                                                                     han kan flyve ind paa Banen,
                                                                     helt præcis - Udvalget aner,
                                                                     at præcis i Bjerringbro han ser sin Skat.

                                                                     Naar Knud  Cykelhandler og Poul Dahl gaar ud,
                                                                     Lørdag Aften er det med alvorlig Bud
                                                                     Om at Bal og stærke Drikke,
                                                                     gavner Fodboldsporten ikke,
                                                                     mon de overholder dette strenge Bud?  
                                                                     
                                                                     Kaj er hurtigst vistnok paa det hele Hold
                                                                     flyver rask afsted og møder let en Bold,
                                                                     som en Fynbo  sa` "hvor knøwwi",
                                                                     se han spiller sku`med Røwwi,
                                                                     Han huserer froran Maalet som en Trold.

                                                                     Dersom ikke Kjeld  han just er sejlet ud,
                                                                      i en Cris-Craft kommer han præcis, og skud,
                                                                      prøver han  at faa i Nettet,
                                                                      men De har det maaske gættet,
                                                                      lidt ved siden af gaar Kuglen stille ud.

                                                                      Verner Frandsen han har Kræfter   i Behold,
                                                                       lovlig mange maaske naar han spiller Bold,
                                                                       først Advarsel fra en Dommer,
                                                                       ak derefter Fatter kommer
                                                                       tror I ikke Vener bliver klam og kold.

                                                                        Peter Bent paa Cykel  holder sig i Form
                                                                        fra Udvalget  rejses som Protest en Storm ,
                                                                        at den unge Mand ej fatter,
                                                                        at det trætter og udmatter,
                                                                        saa han blir saa mat og slatten som en Orm.

                                                                        Se at træne synes P. W. ikke om
                                                                        men naar han til Kampen lidt forsinket kom
                                                                        blev der Liv og Fart og Spænding,
                                                                        alt sker i en Haandevending,
                                                                        der bliver skudt paa Maal før man faar set sig om.

                                                                         Kaj og Fessor de jo i Reserven staar,
                                                                         lidt nervøs  for maalet altid Fessor staar,
                                                                         Naa hvorom sig alting drejer,
                                                                         hele Holdet her vi fejrer,
                                                                         og ved Festen her I al vor Hyldest faar.
                                                                         Syng saa Jæh, jæ, jubbi, jubbi ...........
                                                                                               
Som det fremgår af sangen kom nogle af os langvejs fra for at spille fodbold  hver søndag, så det kunne jo ikke fungere i længden. Der
måtte nyt blod til, og så gik der en halv snes år, hvor de unge mennesker stadig hørte om gamle dage. Da kunne man virkelig spille fodbold
og nå til tops i turneringerne. Det nye hold var igen blevet kredsvindere. De inviterede da de gamle  jyllandsmestre hjem til sommerfesten.
Nu ville de give os en ordentlig omgang og vise, hvem der var de bedste !
Behøver jeg at sige, at vi slog dem 3-1, mens vore koner og børn stod og jublede på sidelinien.

Vagn Knudsen.                                                                                                                                        Til forside