Grønbæk kirke

Grønbæk kirke
Grønbæk præstegård

Grønbæk præstegård
                                                             
                                                                     GRØNBÆK

Grønbæk er en lille by med masser af historie inden for få hundrede meters gå-afstand . Navnet stammer  sikkert fra
dens beliggenhed ved "den grønne bæk", som løber gennem byen.
Den ældste bygning er naturligvis kirken, som er opført år 1200 .  Den er kendt for sine smukke kalkmalerier og døbefonten,
der altid er fyldt med vand, som holdes frisk p.g.a. fontens naturlige kalkindhold.
På kirkegården ses bl..a provst Niels Hurtigkarls gravsted. Han var "arkitekt" og ophavsmand til byggeriet af præstegården i 1757.
På P- pladsen vest for kirken ses et lille stråtækt hus, som er byens ældste, opført i 1745 eller 46. Huset er en  lærerbolig fra en
forlængst nedlagt skole.
Chr. Fischer og hustru Charlotte, Allinggård bestemte i deres testamente, at der skulle   oprettes et pleje/alderdomshjem  i
Grønbæk, et såkaldt hospital. Grønbæk Hospital blev så opført i 1778, som landets ældste plejehjem og fungerede som sådan
til 1965. Nu anvendes det af Dialyseforeningen som feriehjem.
Et par hundrede  meter op ad Erik Glippingsvej finder man resterne af Erik Glippings jagthus. Her menes det, at han overnattede
natten før han blev myrdet i Finderup Lade i 1286.
I højre side ved byskiltet, hvor vejen fører til Silkeborg ses en lille mindelund for besættelsårene. Den store mindesten blev fundet
og hentet i Alling skov. Ved frivillig hjælp blev den 15 tons tunge sten transporteret de 3,5 kilometer på træruller trukket af heste.
Efter mange timers slid og slæb blev mindestenen afsløret den 5. maj 1846 på årsdagen fror befrielsen.
Inden for et par kilometers afstand  finder man ved Alling sø ruinerne fra et gammelt Benediktinerkloster  fra omkring 1250.
Inden for samme afstand ligger Allinggård nær Alling Å. Allinggård optræder i St. St. Blichers novelle "Fruentimmerhaderen" som
"Mørkedal".
Bliher kom iøvrigt som barn og ung meget i Grønbæk præstegård, idet hans farmor sad i aftægt hos sin svigersøn provst Andreas Levring.
På kirkegården er der en mindesten for Fruentimmerhaderen Jean Fischer.
Endelig bør det nævnes, at der på kirkegårdsdiget og i klosterruinen kan findes sjældne planter, som kun forekommer sådanne steder .

Erik Moeslund

Næstældste hus i Grønbæk 1746Mindesten Hostpitalet i Grønbæk

         
                  Grønbæks næstældste hus 1746                                      Mindesten                                                                          Hospitalet

     Til forside