Grønbæk kirkeGrønbæk kirke
Grønbæk kirke døbefont

Kirken menes opført omkring år 1200. Der er  brugt ca. 1500 smukt tilhugne kvadersten til skibet. Bemærkelsesværdigt er de fire fritstående søjler
i apsis. Kirken var oprindelig kullet indtil der i 1400 tallet blev opført et tårn, som siden er forhøjet flere gange. Kirkeklokken er fra 1485.
Våbenhus og kapel er tilføjet i henholdsvis 1904 og 1934. To oprindelige indgange er tilmuret med munkesten.
I kirken ses den enestående døbefont. Det er en af Danmarks største og  er  fremstillet af det rødlige Hoburgmarmor fra Godtland. Den er altid
fyldt med vand, der på grund af den kalkholdige marmor holder sig frisk. Det skal nævnes, at der i Lund Domkirke står en døbefont nøjagtig magen
til vores i Grønbæk. Det kunne være interessant, hvis man kunne afdække historien bagved.. Vi kender jo ikke Grønbæk kirkes bygmester. Kunne det
det være den danske ærkebiskop  Andreas Sunesen , som var af Hvideslægten, der var store  kirkebyggere? Vor kirke er iøvrigt indviet til  apostelen
Andreas!
Bag døbefonten hænger en krusifiksgruppe stammende fra en nedlagt valfartskirke  i Karup. På nordvæggen ses også et epitafium opsat i 1668
over præsten Niels Christensen og hans familie.
Apsis præges af smukke kalkmalerier fra ca. 1225. De blev afdækkede i 1905 efter at noget puds var faldet ned. Korbuen hviler på 2 store
kragsten. På den i nordsiden ses et smukt granitrelief visende mennesket, dragen  (djævelen) og Guds udstrakte hånd.
Prædikestol og lydhimmel fra 1686 er skænlet af familien Fischer, Allinggård.
Orglet er bygget af Marcussen og Søn  i 11946. Det har ti stemmer.
Kirken er åben daglig fra kl. 8-17.

Erik Moeslund                                                                                                                                             Til forside

Majestas Domini Grønbæk