Ældste hus i Iller
Iller

                                 Ældste hus i Iller                                                                                         Iller


                                    ILLER

Iller var sognets største landsby med 22 gårde, der som det var skik lå tæt
klynget sammen med lange smalle  marker i alle retninger fra landsbyen.
Desuden havde gårdene tilhørende mose og hedelodder.
I 1930erne og op i tredserne var der stadig 8 gårde i bymidten. De øvrige
var flyttet ud på de længst ude liggende jorder.
Her var en købmand til 1980 og en landsbysmed til omkring år 2000 .
Desuden var der både en murer og en snedker. En årrække var der også
en autohandel  med værksted. Nu er alle gårdene på nær een  opkøbt og
ejet af et konsortium. Af landsbymæssig bebyggelse i området ligger mod
vest Illerhuse, hvor der også var en købmand , desuden Illerhede med en
mere spredt bebyggelse, men dog med købmand.                         

Iller skole
                                    Iller skole 1901

ILLER SKOLE.
Lidt historie.
Iflg. en artikel i Silkeborg Avis kan de Iller børns undervisningshistorie føres
langt længere tilbage end da den første skole blev byggeti 1901.
Det første navn der er knyttet til Iller skole er Søren Jensen Westergaard,
der virkede som skoleholder fra 1798-1840. Det fortælles at han en mørk
december aften på vej fra Vejerslev til Iller faldt i Gudenåen og druknede.
Antagelig er undervisningen foregået i en  såkaldt biskole. I hvert fald
fortsatte den som sådan helt op til 1901. Undervisning blev foretaget af en
lærer fra Ans en gang om ugen.
De ældste elever gik til Grønbæk ad en skolesti, som gik tværs over
markerne langs med skel. Den fungerede også som kirkesti.
I Kjellerup Avis oplyses der i juli 1898, at der i Illerhuse indvies en pogeskole
som tillige er indrettet som forsamlingshus. Indvielsen foretoges af pastor Chr. Jessen
Grønbæk i overværelse af  ca. 80 mennesker,. Denne pogeskole fik kun en kort
levetid, da der i 1901  blev opført en ny skole i Iller.
I juli 1901 blev de holdt licitation over en ny skolebygning i Iller. der indkom
i alt 9 tilbud, 4 samlede tilbud fra følgende: Murermester A. Larsen,
og tømrerrmester N. K Nielsen, Silkeborg kr. 7120,00 K.J. Sørensen, Frausing
kr. 7.100,00. Tømrermester  Andersen, Bjerringbro kr. 6.500,00. Tømrerm.
Niels Jensen  Silkeborg kr. 6.499.00. Sidstnævnte fik arbejdet, der skulle være
færdigt til 2. oktober samme år.

Erik Moeslund


Fra Johannes Døhr i Iller har vi med tak modtaget nedenstående photos fra det gamle Iller,
skulle andre få samme gode idé, er gamle billeder velkomne.

    Lasses hus    Den gamle kirke-skolevej    Den gamle smedie

                     Las`s hus i Iller                                                    Den gamle kirke-skolevej                                               Den gamle smedie

Til forside