Forside

                                                            Lokalhistorisk arkiv i Ans

                     
               Plejecenter Søvangen     
                                                                                                                                   Fra 1. november 2011 findes arkivet her:
                                                                                                                                   Plejecenter Søvangen, Vestre Langgade 30, 8643 Ans By

                                                                                          Åbningstider:   Torsdag fra kl. 16.00 - 18.00
                                                                                                                 eller efter aftale.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          Arkivet kan altid besøges efter aftale, kontakt et medlem af bestyrelsen på telefon eller mail.
                                                                                                                       

                  
  BESTYRELSE
                                                       
       Formand: Bent Fahlberg, Ans Søpark 38, 5.th., 8643 Ans By,  tlf. 86870818
  fahlberg@sandborg.dk

Næstformand: Frede Haurum, Finderupparken 3, 8643 Ans By, tlf. 30580466
haurum@fiberpost.dk

Kasserer: Egon Jørgensen, Iller Byvej 33, 8643 Ans By, tlf. 86870881
es.jorgensen@post.tele.dk

Sekretær: Rosa Lausten, Lyngbakkevej 20, 8643 Ans By, tlf. 86870095

Kustode: Søren Hansen, Fasanvej 6,8643 Ans By, tlf. 22470901
nimbus4@vip.cybercity.dk  

Suppleant: Erik Moeslund, Finderupsvej 10, 8643 Ans By, tlf. 86870887
erikmoeslund@fibermail.dk

Suppleant: Henrik Pedersen, Vestre Langgade 31,8643 Ans By, tlf. 87509290

Revisor: Ketty Pedersen, Vestre Langgade 4B, tlf. 86870001

Revisor: Arne Pedersen, Hedelyngen 6, 8643 Ans By, tlf. 86870465, 61769313
arne1942@gmail.com

Revisorsuppleant. Lars Christiansen, Mågevej 19, 8643 Ans By, tlf. 30580669
100 ting arkivet samler på
                                                                                                             Thyregod mindetavle  
                                                                                                                      Erik Moeslund reparerer mindetavlen om Thyregod